Projektno sodelovanje: Kulturna dediščina kot poslovna priložnost

lasersko graviranje poslovnih darila
Graviranje poslovnih daril
2 aprila, 2019
Projektno sodelovanje: Mc Mobil
18 februarja, 2020

Za potrebe izvedbe projekta Kulturna dediščina kot poslovna priložnost, Kooperativa DROWA z.o.o. zbira ponudbe po specifikacijah v prilogi. Ponudbo lahko pošljete elektronsko na: info@drowa.si ali fizično na naslov firme.

A2: Popis poslovnih priložnosti na področju dediščine: 53 ur

A4:. Javni dogodki na temo poslovnih priložnosti v kulturni dediščini (Heritage Talks & Walks): 106 ur

A5: Razvoj novih produktov na temelju dediščine: 422 ur

Projekt Kulturna dediščina kot poslovna priložnost

Kulturna dediščina Idrije in Cerknega je bila v preteklosti dobro raziskana, prezentirana in promovirana, redkokdaj pa je bila postavljena v kontekst podjetništva in razvoja novih produktov in vsebin na osnovi dediščine. S sistematičnim in h kupcu usmerjenim pristopom želimo povečati ohranjanje dediščine skozi živo rabo kot del ekonomskih aktivnosti (turizem, digitalne rešitve za spremljanje in prezentacijo, oblačila, nakit in spominki …) — operacija združuje ustvarjanje koordiniranega podpornega okolja za podjetja na področju dediščine, popis podjetniških priložnosti, pripravo ustreznih gradiv za tovrstno podjetništvo, praktično spoznavanje dediščine skozi oči podjetništva, praktičen razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine ter opazovanje javnega mnenja o kombiniranju kulturne dediščine in podjetništva. Tovrsten podjetniški pristop je inovativen, kar je prepoznala tudi žirija Evropske komisije, ko je koncept HeritageLab umestila med najboljših 10 idej European Social Innovation Competition 2018.

Operacija je primarno namenjena mladim in je bila razvita v okviru tekmovanja Evropske komisije, ki je iskala nove načine za zaposlovanje mladih na podlagi lokalnih specifik (t.i. »place-based employment«). Z operacijo mladi dobijo sistematičen pristop k izkoriščanju potencialov dediščine ter načine za ustvarjanje novih poslovnih in zaposlitvenih priložnosti.

Cilji projekta:

 1. Priprava osnov za zagon koncepta HeritageLab, ki ga je žirija Evropske komisije uvrstila v finale vseevropskega tekmovanja socialnih inovacij
 2. Vzpostavitev podpornega okolja za razvoj poslovnih idej na področju kulturne dediščine
 3. Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine
 4. Priprava izobraževalnih in informacijskih vsebin
 5. Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje)
 6. Raziskava odnosa prebivalcev, mladih in strokovnih delavcev do dediščine kot razvojne komponente

Aktivnosti projekta:

A1: Vzpostavitev partnerstev in dogovorov
A2: Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine
A3: Priprava priročnika na temo kulturne dediščine kot poslovne priložnosti
A4: Javni dogodki na temo poslovnih priložnosti v kulturni dediščini (Heritage Talks & Walks)
A5: Razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine
A6: Dediščinski barometer
A7: Komunikacija in informiranje
A8 : Vodenje in koordinacija

Ključni rezultati projekta:

 • Podpisani partnerski sporazumi: 10
 • Dokument s popisom poslovnih priložnosti: 2 (Občina Idrija, Občina Cerkno)
 • Priročnik o specifikah podjetništva na področju kulturne dediščine:
 • Delovni listi za podjetništvo v dediščinskem sektorju: 3
 • Seznam relevantne literature: 1
 • Javni dogodki: 5
 • Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje): 3
 • Sodelujočih v anketiranju: 80

Partnerji v projektu:

Trajanje projekta: Januar — december 2020
Vrednost operacije: 16.110,96 EUR

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorna Kooperativa DROWA z.o.o.. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

Comments are closed.